Supervision


Supervision til psykologer

Der tilbydes supervisionsforløb til psykologer, der ønsker at blive autoriseret eller ønsker specialistgodkendelse i psykoterapi og børnepsykologi. Hvis der er flere psykologer, der ønsker gruppesupervision etableres dette.Supervision af behandlingsarbejde

Der tilbydes supervision til behandlingsafdelinger.
Der tilbydes individuel supervision for behandlere.
Der tilbydes sagssupervision i forhold til behandlingsopgaver af børn og unge.

Supervision tager udgangspunkt i behandleren som professionel og i den relation, der er mellem behandleren og det eller de mennesker, som har brug for hjælp. Fokus ligger mellem faglig viden og medmenneskelig følsomhed. Når man arbejder behandlende og dermed bruger sig selv er det vigtigt at passe på sig selv og sin viden. Supervisionen modvirker, at den professionelle bliver udbrændt eller stresset.

Jeg har en mange årig erfaring i forhold til at supervisere personalegrupper på dag- og døgnbehandlingsinstitutioner, familiebehandlingscenter, socialforvaltning, opholdssteder og familieplejer.

Samarbejdspartner døgninstitutionen Tinghøj Kolding, Døgninstitutionen Fuglehøj, Fårupgård Behandlingsinstitution, Fredericia socialforvaltning, Koldings Pædiatrisk afdeling, Vejle Kommune ungekonsulenterne, Åbenrådgivning Vejle Kommune, Familieplejecentret Aarhus Kommune.